De Praktijkondersteuners

In huisartsenpraktijk Munnik werken wij samen met een Praktijkondersteuner Somatiek en een Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheid Zorg.

De Praktijkondersteuner Somatiek ondersteunt de huisarts in de behandeling van patiënten die een chronisch lichamelijke aandoening hebben. Dit gaat vaak om Diabetus Mellitus ook wel suikerziekte, astma, COPD of bijvoorbeeld een hart- en vaatziekte. 

Verder wordt er door de POH Somatiek zorg gedragen voor de kwetsbare ouderen en wordt er hulp geboden met het stoppen met roken. Zij houdt een zelfstandig spreekuur en geeft daarin persoonlijke begeleiding en advies om uw aandoening goed onder controle te houden. Ook legt zij zelf huisbezoeken af. De Praktijkondersteuner handelt volgens de richtlijnen en overlegt geregeld met  de huisarts. 

Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheid Zorg ontfermt zich over patiënten met psychische klachten. 

“Iedereen is wel eens somber, gespannen of zit een tijdje wat minder goed in zijn vel. Vaak komt u daar zelf of met behulp van uw omgeving uit. Wanneer deze klachten niet verdwijnen of groter worden is het van belang om hulp te zoeken. De eerste stap hierin is het bespreken van uw klachten met de huisarts. De huisarts kan hierin voorstellen een gesprek aan te gaan met de Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheid Zorg.

 

 

Christel Vranken

Praktijkondersteuner GGZ
Aanwezig op: dinsdag en woensdag 

Sherelle Toliyat – Baggen

Praktijkondersteuner Somatiek 
Aanwezig op: maandag, dinsdag en donderdag

BIG-nummer 19046901230